Achter de coulissen van IMEXTerug Terzake, dat is het motto van IMEX2023. Het is overduidelijk dat niet alleen het warme bad van de unieke MICE community de afgelopen jaren gemist werd, hoewel dat wel het meest ingrijpende aspect was van de pandemie.

Maar IMEX blijft voor alleen een beurs waar zaken worden gedaan. De efficiëntie van 2,5 dag beurs, voorafgegaan door een educatieve dag en vaak gevolgd door site-inspecties, famtrips en contractbesprekingen, is op geen enkele andere manier te evenaren. Op de edu-monday zijn de who=who van vak associaties in Frankfurt met elk hun topsprekers die de laatste industrietrends analyseren.

In de juli-editie van Meeting Magazine verschijnt een uitgebreid verslag, maar we geven nu alvast een tip van de sluier: MPI in Amerika werkte samen met andere associaties aan een onderzoek over het nieuwe talent (en het ontbreken ervan) post-Covid. In de VS zijn 56% van de medewerkers van de grote MICE-agencies en bedrijven minder dan één jaar werkzaam in de branche. De gemiddelde leeftijd is gedaald met 10 jaar. Kortom, er staat ongemerkt een nieuwe generatie aan het roer of in de coulissen om het roer over te nemen. 

En je voelt dat dat geweldig is! De uitdaging blijft prikkelen; slagen de huidige leiders erin om goed mentorschap te tonen? Pikken de Next Gen nieuwkomers snel genoeg de soft skills op als het gaat over communicatie en gastvrijheid. Maar je voelt het bruisen en pruttelen en daarom is het nieuwe lMEX logo dat daags voor de opening uit de verpakking werd gehaald, helemaal spot-on.

Wordt vervolgd!

English below

Behind the scenes of IMEX2023.

Back to business, that is the motto of IMEX2023. It's abundantly clear that it wasn’t just the warmth of the MICE fraternity that had been missed in the recent years, even though that aspect had the most profound impact during the pandemic.

But before all, IMEX is the MICE tradeshow where business is being done. The efficiency of a 2,5-day fair, preceded by an educational day and often followed by site inspections, fam-trips and contract-discussions, is unmatched by any altetnative. On the Edu-Monday the Who=Who of trade associations are in Frankfurt, each with their top speakers who are there to analyse the latest industry trends.

In the next Meeting Magazine, you will receive the detailed report but as a sneek-preview we report on the findings that were shared during the MPI European Chapter Leaders get-together in Frankfurt yesterday; MPI in America collaborated with other associations on a study about the new talent (and lack thereof) that joined our industry post-Covid. In the US, 56% of the employees of the large MICE agencies and companies have been working in the industry for less than 1 year. The average age of talent in the MICE industry has decreased by 10 years. In short, as a by-product of the changes, a new generation is either at the helm or ready in the wings to take over the helm.

And that's great. It is the sparkle of excitement you can sense in the air. The challenges are there; will today's leaders manage to show good mentorship? Will the Next Gen newcomers pick up the soft skills required, when it comes to communication and hospitality.

But for now you feel the buzz and the unwrapping of the new IMEX between hall 8 and 9 at the Frankfurter Messe made for a spot-on photo-opportunity. A picture tells a thousand words.

To be continued…


 
NB: Het auteursrecht op de content op deze website en in de (online) magazines wordt door de uitgeverij voorbehouden.


Tags: IMEX 2023 IMEX Frankfurt Vakbeurs Netwerken
Algemene voorwaarden | privacy statement